Դեպի վեր

Նոտարական պալատ » Հանձնաժողովներ

    Հանձնաժողովներ    

       ՀՀ նոտարական պալատը իր գործունեությունը կազմակերպում է ինչպես իր մարմինների , այնպես էլ հանձնաժողովների միջոցով:


       ՀՀ նոտարական պալատի կազմում գործում է երեք մշտական հանձնաժողովներ ՝  Վերստուգիչ հանձնաժողով , Էթիկայի հանձնաժողով և Նոտարական միասնական պրակտիկայի ապահովման և ուսումնամեթոդական հարցերով հանձնաժողովը: