Դեպի վեր

Նոտար » Նոտարի երդումը

    Նոտարի երդումը    

Նորանշանակ նոտարը տալիս է հանդիսավոր երդում:

I had been prescribed Mg plus it seemed to benefit some sessions coaches. You might have increased seizures or unpleasant withdrawal symptoms in the event you stop using clonazepam suddenly see here It is difficult to look for the relevance of the particular drug interaction to anyone given the big variety of variables pack cialis sample.

 

Երդման խորհուրդը կայանում է հետևյալում.

Նորանշանակ Նոտարն առավել պատասխանատվությամբ է մոտենում իրեն վստահված դիրքին,

Երդումը միանշանակ նպաստում է նորանշանակ Նոտարի կողմից իրեն վստահված դիրքի կարևորությանն ու առանձնահատկությանը:

Երբ նոտարը հանդիսավոր արարողությամբ` իր հանդեպ բարձր պատասխանատվության զգացումով տալիս է երդում, նա բարոյական պատասխանատվությամբ է լցվում ոչ միայն իր, այլ նաև իր շրջապատի հանդեպ: Սա նպաստում է, որ Պետության կողմից իրեն վստահված աշխատանքին նոտարն առավել ազնվորեն և բարեխղջորեն վերաբերվի, իր կողմից վավերացված փաստաթղթերում ցուցաբերի նոտարական պրոֆեսիոնալիզմ և իրավաբանի բարձր որակավորում:

«Ես` (անուն, հայրանուն, ազգանուն), ստանձնելով նոտարի պաշտոնը, երդվում եմ.

- գործել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան և պահպանել լատինական նոտարիատի միջագային միության սկզբունքները, պահպանել նոտարական գաղտնիքը և նոտարական էթիկայի կանոնները.

-լիազորություններս իրականացնելիս լինել արդար և անկողմնակալ.

-կատարել ծառայողական պարտականություններս՝ աշխատելով արժանապատվությամբ, խորհրդակցելով խղճիս և պատվիս հետ,

-միշտ և ամենուր բարձրպահել նոտարի դերն ու հեղինակությունը»: